Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

Η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

Η γέφυρα στα 1900 σε φωτογραφία του
Γεώργιου Πανταζίδη από τη Βήσσανη.
(βλ. Κ. Κωστούλα Πωγωνιακά Χρονικά τ.1 σ. 131-140)

Δεν υπάρχουν σχόλια: