Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

1917

Η γέφυρα στου Αγιούς φωτογραφημένη το 1917
από το Γαλλικό εκστρατευτικό σώμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: