Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Η λούντρα της Μενίνας

Η Λούντρα ανάμεσα στη Μενίνα και το Μαντζάρι.
(Μενίνα < Μινίνα = πέρασμα σλ.)