Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Στο δέλτα του Καλαμά.