Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Το φαράγγι του Καλαμά

Το φαράγγι του Καλαμά
φωτογραφημένο από το Μαλουνιώτικο.

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Δέλτα

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει το Δέλτα!