Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Το φαράγγι του Καλαμά

Το φαράγγι του Καλαμά
φωτογραφημένο από το Μαλουνιώτικο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: