Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008

Ο Καλαμάς


Ποίημα του φίλου Γιάννη Ζαρκάδη
δημοσιευμένο στο περιοδικό
ἊΠΕΙΡΟΣ τ. 3ο