Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2008

Γορμός

Η είσοδος στο μαγευτικό φαράγγι του Γορμού
(του πρώτου παραπόταμου του Καλαμά)
από τη γέφυρα στους Αγιούς.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 1-2-1947