Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Το γιοφύρι τση Γκούμανης

Καλή χρονιά, με ένα ακόμα γκρεμισμένο γεφύρι...
Έρθαν από τα Μαύρα Γιάννενα, τόειδαν
είπαν πως θα το σιάσουνε
αλλά τσ' έπιακε κι απόκαμαν!
Κι ο Καλπακιώτικος έκαμε το καθήκον του
κι έφαε την πρόσβαση
κι αργότερα θα φάει και την καμάρα
που να τσου φάει όλους 
και να μείνει μαναχό του το γιοφύρι!