Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Το γιοφύρι τση Γκούμανης

Καλή χρονιά, με ένα ακόμα γκρεμισμένο γεφύρι...
Έρθαν από τα Μαύρα Γιάννενα, τόειδαν
είπαν πως θα το σιάσουνε
αλλά τσ' έπιακε κι απόκαμαν!
Κι ο Καλπακιώτικος έκαμε το καθήκον του
κι έφαε την πρόσβαση
κι αργότερα θα φάει και την καμάρα
που να τσου φάει όλους 
και να μείνει μαναχό του το γιοφύρι!

Δεν υπάρχουν σχόλια: