Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Ο Καλαμάς και στο βάθος η Ραβενή.

Το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής.

Βροσίνα

Καλαμάς και Βροσίνα.