Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

Δούσκος

Οι πλαγιές του Δούσκου (Νεμέρτσικα)
τροφοδοτούν τις πηγές του Γορμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: