Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Ως ΥΠΕΧΩΔΕ έχουμε καταστήσει σαφές
ότι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
είμαστε αμείλικτοι!

Σταύρος Καλογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: