Τρίτη, 24 Μαρτίου 2009

Κούτσι

Κατά μήκος του μεγάλου δρόμου υπήρχαν πολλά μικρά
και μεγάλα γεφύρια.
Αυτό το μικρό γεφύρι κάτω από το Κούτσι
λίγο πριν από το χάνι
σώζεται ακόμα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: