Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009

Το γεφύρι της Βροσίνας

Το γεφύρι του Ζαλογγοπόταμου στη Βροσίνα
το γεφύρι στη βρύση όπως λέγεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: