Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2008

Νέες μετρήσεις SOS

Conditions:
22/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 65,73
22/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 60,79
22/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 55,05
22/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 50,52
23/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 48,86
23/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 47,33
23/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 44,45
23/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 40,79
24/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 42,45
24/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 44,96
24/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 40,28
24/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 37,89
25/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 37,24
25/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 38,31
25/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 35,54
25/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 33,43
26/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 32,52
26/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 30,82
26/12/2008 [Neraida Hydrometric Station] Nitrate: 30,51

Τα νερά του ποταμού Καλαμά
σας εύχονται καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο το νέο έτος !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: