Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2008

Τα δυο γεφύρια

Στο σημείο συνάντησης του λάκκου
της Βραστοβάς μ' έναν άλλο λάκκο
που έρχεται από τα ψηλώματα
στην Κάτω Λάβδανη
χτίστηκαν τα δυο γεφύρια
σε ορθή γωνία μεταξύ τους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: