Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΘΕΟΓΙΟΦΥΡΟ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Παρασκευή 28 Μαΐου 1893
έτος Α' φ.37, σ. 4.

(Αρχείο: Βιβλιοθήκη της Βουλής). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: