Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

Ζαλογγοπόταμο


Ο παραπόταμος του Καλαμά Ζαλογγίτικος ή
Ζαλογγοπόταμο, στο φαράγγι κάτω από το χωριό
Ζάλογγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: