Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Μπογάζι

Μικρός καταρράκτης στο Μπογάζι
το λάκκο πάνω από του Τζούμα (Δάφνη).
Τα νερά κατεβαίνουν από τη μικρή κοιλάδα
κάτω από την Κεραμίτσα
και καταλήγουν στον Καλπακιώτικο
πριν πέσουν στον Καλαμά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: