Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008

Καλπάκι

Το παλιό πέτρινο γεφύρι στο Καλπάκι
(σημερινή Ελαία Φιλιατών)
Ακόμα και σήμερα είναι χρήσιμο
για τους κατοίκους της περιοχής.
Είναι όμως κι ένα από τα μοναδικά
πετρογέφυρα
που στέκουν ακόμη ορθά
στη Θεσπρωτία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: